discuz教程:如何把导航修改成100%显示

发现很多站长问这个问题,需要修改模板和CSS样式实现。说下简单的修改实现方法:

1、修改template/default/common/header.htm,搜索

<div id="nv">

 

修改为

</div>

                                <div id="nv">

<div class="wp">

 

2、搜索

   <!–{hook/global_nav_extra}–>

                                </div>  

 

修改为

<!–{hook/global_nav_extra}–>

                                </div>  

                         </div>

                        <div class="wp">

 

3、修改template/default/common/common.css

搜索

#hd .wp { padding: 10px 0 0; }

 

修改为

#hd .wp { }

 

4、论坛后台点击“界面,风格管理,编辑”,找到“菜单背景颜色”,删除背景图片“nv.png”和附加属性“no-repeat 0 0”,提交即可。想保留背景图片可以把背景图片两边裁掉一部分这样就不会显示分界线了。

五月源码网 discuz教程 discuz教程:如何把导航修改成100%显示 https://www.u532.com/1100.html

常见问题

相关文章

发表评论
暂无评论
官方客服团队

为您解决烦忧 - 24小时在线 专业服务